gallery/logo

Interpreting the landscape

Fysisch-geografisch onderzoek 

 

Fysische geografie is een boeiende discipline binnen de aardwetenschappen  die zich richt op de fysische processen, patronen en verschijnselen aan het aardoppervlak. Hierbij komt specialistische kennis van onder meer geomorfologie, geologie, bodemkunde en hydrologie kijken en een fysisch-geograaf is getraind om de verbanden tussen verschillende componenten en processen in het landschap te herkennen en doorgronden. 

Ik heb onder andere ervaring met het onderzoeken van erosie en sedimentatie in en langs rivieren zoals de Maas, analyses van de historische geografie, geologie, geomorfologie, bodemopbouw en archeologische potentie door middel van bureauonderzoek en veldonderzoek door het hele land (met name het rivierengebied, veen- en kleigebied, de kustzone en zandgebieden), fysisch-geografische onderzoeken t.a.v. bodemerosie en archeologische vindplaatsen, karteringen en analyse van de geomorfologie en bodems in Zuid-Italie, inventarisatie van aardkundige waarden, evaluaties van de potenties van gebieden in Nederland t.a.v. ontwikkeling van geoparken, opstellen van richtlijnen en adviezen in samenwerking met andere specialisten op het gebied van o.a. historische geografie, geologie, beleid en toerisme. 

 

Hugo Bouter

Een greep  uit de onderzoeken:

Inventarisatie Aardkundige waarden in terreinen van Staatsbosbeheer in de provincie Noord-Brabant  

S.J. Kluiving, H.E. Bouter & R.A. Lelivelt (2011)

 

Fysisch geografisch en archeologisch onderzoek Transportriool Schimmert-Limmel, gemeente Nuth, gemeente Beek en gemeente Valkenburg aan de Geul

H.E. Bouter & A.C. Mientjes (2012)

 

gallery/mijn
gallery/river

Erosie- en sedimentatie studies rivieren en beken

gallery/dscf7150 (large)

 

Geomorfologische en bodemkundige studies

Historisch-geografisch/archeologisch onderzoek

Inventarisatie van aardkundige waarden

 

       Email: h.bouter@geoconsulting.nl

gallery/map3d

 

Toepassing van wiskundige modellen

Inbreng van fysisch-geografische expertise 

Opstellen van richtlijnen en adviezen